Eyemindpictures.nl

eyemindpictures.nl
Home     About     Portfolio     Expo     Contact     ©
eyemindpictures.nl
info
galerie
jozef
contact
disclamer

 

 

Auteursrecht.nl


Disclaimer

All rights reserved © Astrid den Haan

This website is made with the most care. Without prior written permission of Astrid den Haan photography nothing of this website may be reproduced, edited, and / or published by print, photocopy, microfilm, magnetic media, the internet or in any other way whatsoever. Astrid den Haan Photography accepts no liability whatsoever for any consequences from the use of the website and the websites referenced, may arise. Astrid den Haan Photography is not responsible for the content of the websites referenced.

PLEASE NOTE: Certificates of Authenticity are issued and signed by Astrid den Haan – artwork offered for sale without a Certificate of Authenticity should be viewed with suspicion. Buyers unsure of an artworks authenticity are recommended to contact Astrid den Haan: astriddenhaan@gmail.com

—————————————————————————————————————————————————————————————————————

Copyright en auteursrechten © Astrid den Haan

Alle rechten van de intellectuele eigendom van afbeeldingen, teksten, geluid en andere materialen van deze website liggen bij Astrid den Haan Fotografie. Deze intellectuele eigendommen zijn beschermd onder de Auteurswet, de Databankenwet en andere toepasselijke wetgevingen. Behoudens wettelijke uitzonderingen mag niets daarvan worden verveelvoudigd (“framing” daaronder begrepen), aan derden ter beschikking gesteld of bewerkt en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, magnetische media, op internet of op welke andere wijze dan ook. zonder voorafgaande schriftelijk toestemming van de rechthebbende, Astrid den Haan fotografie. Wilt u beeldmateriaal gebruiken voor welk doel dan ook, neem dan contact op via: astriddenhaan@gmail.com.